Χειρουργός Οδοντίατρος (DDS)
Χειρουργός Οδοντίατρος (DDS)

– Αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού
– Ενδοδοντική θεραπεία
– Γενική οδοντιατρική

E-mail: info@atticadental.gr
Τηλέφωνο: (210) 642 33 53