Χειρουργός Οδοντίατρος (DDS) – Επιστημονικός Υπεύθυνος Attica Dental Clinic

Απόφοιτος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ

– Ακίνητη & Κινητή Προσθετική
– Επιεμφυτευματικές Εργασίες