Τα παιδιά αποτελούν ειδική ομάδα ασθενών με διαφορετικότητα στην ηλικία και τη συναισθηματική ωρίμανση, και για το λόγο αυτό τα οδοντικά προβλήματα που τα αφορούν αντιμετωπίζονται από ειδικό Οδοντίατρο ειδικευμένο στην Παιδοδοντία.

Στην Attica Dental είμαστε σε θέση να παρέχουμε μία σειρά από παιδοδοντιατρικές υπηρεσίες, όπως:

1. Οδηγίες στοματικής υγιεινής
2. Απομάκρυνση πλακών
3. Φθορίωση δοντιών
4. Κάλυψη οπών και σχισμών
5. Έμφραξη νεογιλού από ρητίνη
6. Ενδοδοντική θεραπεία νεογιλού δοντιού
7. Πολφοτομή νεογιλού δοντιού
8. Άμεση ή έμμεση κάλυψη πολφού
9. Ανοξείδωτη στεφάνη νεογιλού
10. Ανοξείδωτη στεφάνη σε μόνιμο δόντι με εκτεταμένη βλάβη από υποπλασία ή τερηδόνα
11. Εξαγωγή νεογιλού δοντιού
12. Επανεμφύτευση δοντιού – ακινητοποίηση
13. Κινητό μηχάνημα διατήρησης χώρου
14. Ακίνητο μηχάνημα διατήρησης χώρου τύπου distal shoe
15. Ετερόπλευρο ακίνητο μηχάνημα διατήρησης χώρου
16. Αμφοτερόπλευρο ακίνητο μηχάνημα διατήρησης χώρου (γλωσσικό τόξο)
17. Θεραπεία διακοπής στοματικών έξεων με μηχανήματα
18. Μηχάνημα ανάκτησης χώρου
19. Μηχάνημα προσθετικής αποκατάστασης προσθίων νεογιλών δοντιών
20. Αντιμετώπιση τραύματος με διάσειση ή κινητικότητα, χωρίς μετατόπιση
21. Αντιμετώπιση τραύματος. Ακινητοποίηση
22. Ορθοδοντική μετακίνηση εμβυθισμένων δοντιών